Yerli üretime odaklandı: Türkiye’den ”küresel marka” atağı: Togg öncü olacak!

Otomotiv sektöründe gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanarak, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Plan döneminde, sektörde katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, otomotiv ana ve tedarik sanayisinde rekabet gücünü etkileyen yeni nesil üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası tüm araç gruplarına yönelik olarak ve gelişmeler doğrultusunda güncellenecek.

Hidrojen yakıt hücresi ve bileşenleriyle hidrojen temelli motorlara yönelik yatırım ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecek. İleri sürücü destek sistemlerine sahip araçlara geçiş desteklenecek.

Araç şarj istasyonu teknolojisinin asgari şartları Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu olarak belirlenecek. Tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulması için yol haritası belirlenecek ve devlet yardımları oluşturulacak.

“ARAÇ PARKI GENÇLEŞTİRME PROGRAMI” TASARLANACAK

Elektrikli otobüslerin kullanımı yaygınlaştırılacak. Otomotiv sektöründe döngüsel ekonomiye geçiş ve pazarın dönüşümü sağlanarak yeşil dönüşüm gerçekleştirilecek. 2053 net sıfır hedefine yönelik enerji ağı, altyapı teknolojileri ve erişim alanlarındaki ihtiyaçlar araç gruplarına göre belirlenecek.

Batarya geri dönüşümü, ikincil kullanımı ve bertarafına ilişkin sistem oluşturulacak. Tedarik sanayisinin yeşil dönüşümü için farkındalık artırılacak, danışmanlık ve bilgi desteği sağlanacak, bu konuda öncülük ve rehberlik eden ana üreticilerin rekabet öncesi nitelikte programları desteklenecek.

Kirletici vasfı yüksek eski araçların trafikten çekilip yerine çevre dostu ve güvenli araçlara geçilmesine yönelik tüm araç türlerini dikkate alan bir Araç Parkı Gençleştirme Programı tasarlanacak.

Otomotiv sanayi tedarik zincirinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarikin ve katma değerin artırılması desteklenecek. Yeni nesil enerji araçlarında kullanılan kritik ham maddelerin yerli tedariki için yol haritası oluşturulacak.

Batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetleri geliştirilecek.

TEST VE BELGELENDİRME SİSTEMİ İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Otomotiv sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte sac ile araç hafifletmeye yönelik malzemelerin yerli üretimi sağlanacak, bu alanda küresel marka oluşması desteklenecek.

Bu sanayiye yönelik ihtisas organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısı talep çerçevesinde artırılacak. Otomotiv sanayisinde test ve belgelendirme sistemi güçlendirilecek. Söz konusu sanayinin küresel ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte test ve belgelendirme sistemi için bir yol haritası oluşturulacak.

Akıllı ve otonom ulaşım araçlarının kullanımının ve ekosistemin gelişiminin sağlanması için üniversitelerdeki teknik bilgi birikimin birbirini tamamlayıcı şekilde bir araya getirilmesi sağlanacak.

OTOMOTİV SANAYİSİNE YÖNELİK İŞ GÜCÜ NİTELİĞİNİ ARTIRACAK

İleri sürücü destek sistemlerine sahip araçların sistem onaylarının Türkiye’de yapılmasını sağlamak için gerekli yetkinliğin ülkede geliştirilmesi desteklenecek. Otomotiv sanayisine yönelik iş gücü niteliğini artıracak altyapılar hazırlanacak.

Müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun güncellenmesi sağlanacak, özel sektörün ülke rekabetçiliğini artırılacak programlar desteklenecek.

Otomotiv sanayisinde uluslararası doğrudan yatırımların artırılması sağlanacak. Bu alandaki şirket ölçeklerinin büyütülmesi ve sermaye imkanlarının artırılmasını sağlamak üzere birleşme ve satın alma faaliyetleri özendirilecek.

Vergi sisteminin alternatif yakıtlı tüm araç gruplarını gözeterek iklim hedeflerini destekleyecek ve pazarın genişlemesine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x